Triple i 2016 – Lars Mehlum

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2016 bo prof. Lars Mehlum.

Mehlum2

Prof. Lars Mehlum je profesor psihiatrije in suicidologije na Univerzi v Oslu ter ustanovitelj norveškega Nacionalnega centra za raziskovanje in preprečevanje samomora. Je nekdanji predsednik Mednarodne zveze za preprečevanje samomora in izvoljen predsednik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na samomorilno in samopoškodovalno vedenje pri mladih. Ukvarja se z intervencijami in preventivnimi strategijami, med drugim je tudi svetovalec za preventivne dejavnosti v Evropski Uniji in številnih državah po svetu. Njegova motivacija izhaja iz samega pomena preprečevanja samomorilnega in samopoškodovalnega vedenja. Predaval bo o intervencijah za preprečevanje samomorilnega in samopoškodovalnega vedenja, usmerjenih predvsem na mladostnike in njihove družine. Predstavil bo več terapij, med drugim tudi integrirano kognitivno vedenjsko terapijo, ki se je izkazala za učinkovit način soočanja s samomorilnim vedenjem.

Njegovo sporočilo strokovnjakom, študentom, mladim raziskovalcem:

Bodite hvaležni, da lahko uporabljate svoje strokovno znanje in ustvarjalnost pri tako zanimivi temi, kot je suicidologija. Ne dovolite, da vas izzivi preobremenijo ali odvrnejo. Suicidologija povezuje raznovrstne discipline, ki so potrebne za teoretične in metodološke pristope k raziskovanju samomora in samopoškodovalnega vedenja. Bodite skromni in pri raziskovanju dovzetni za novosti. Nihče si ne lasti tega področja, kajti veliko več lahko dosežemo, če med seboj sodelujemo.

 

English

Prof. Lars Mehlum is a professor of psychiatry and suicidology at the University of Oslo, where he founded the National Centre for Suicide Research and Prevention. He is a past president of the International Association for Suicide Prevention and president-elect of the International Academy of Suicide Research. His research focuses on suicidal and self-harming behaviours among young people. He is involved with treatment and interventions studies, among others he is an advisor for suicide prevention strategies in the European Union and in numerous countries globally. His motivation arises from the sheer importance of preventing suicidal and self-harming behaviours. His lecture will be on interventions for suicide and self-harm prevention, especially for adolescents and their families. Integrated cognitive behaviour therapy (iCBT) will be described among other therapies which have been proven as efficient ways of coping with suicidal behaviour.

Prof. Mehlum’s message to professionals, students, young researchers:

Don’t become overwhelmed or discouraged. Be grateful that you are allowed to use your intellect and your creativity on such an important and interesting topic. Be aware that suicidology bridges many different disciplines and there is room for and need for multiple theoretical and methodological approaches to the study of suicide and self-harming behaviours. And; be humble and keep things in an open hand. No single group of experts or professions “owns” this field. This is a field where we get more when we are willing to share.