Triple I 2014: Zoltan Rihmer

Predavatelj na konferenci

V mesecu maju vsako leto na Primorskem organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

 

Eden od predavateljev na konferenci bo prof. Zoltan Rihmer.

zoltan1

Prof. Zoltan Rihmer (Oddelek za klinično in teoretično duševno zdravje, Oddelek za psihiatrijo in psihoterapije, Budimpešta) je klinični psihiater in aktiven raziskovalec vloge vedenjskih motenj v samomorilnem vedenju. Predaval bo o vlogi razpoloženjskih temperamentov in bipolarnosti v samomorilnem vedenju pacientov z razpoloženjskimi motnjami.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Samomorilno vedenje je zelo kompleksen fenomen. Kljub temu, da imajo psihosocialni in kulturni dejavniki pomembno vlogo v samomorilnem vedenju, trpi 90 % žrtev samomora za vsaj eno (najpogosteje nezdravljeno) duševno boleznijo (najpogosteje depresijo). Posamezniki v suicidalni krizi so skoraj v vseh primerih napoteni v psihiatrično obravnavo. Nihče ne bo prepoznal in zdravil duševnih motenj namesto psihiatrov. Kljub temu je upoštevanje psihosocialnih in kulturnih dejavnikov (npr. brezposelnost, vera itd.) zelo pomembno pri predvidevanju in preventivi.

 

English

Prof. Zoltan Rihmer (Department of Clinical and Theoretical Mental Health and Department of Psychiatry and Psychotherapy, Budapest) is a clinical psychiatrist and active researcher of the role of mood disorders in suicide. His lecture will be on the role of affective temperaments and bipolarity in suicidal behavior of patients with major mood disorders.

Prof. Zoltan’s message to young researchers, professionals, students:

Suicidal behaviour is a really complex phenomenon. Although psycho-social and cultural factors play important role in suicidal behaviour, around 90 % of suicide victims have at least one (mostly untreated) major mental disorder (most frequently major depression). Suicidal patients are exclusively (almost in 100 %) referred to psychiatry. Nobody will recognize and treat mental disorders instead of psychiatrists. However, considering psycho-social and cultural factors (e.g. unemployment, religion, etc.) in prediction and prevention is also important.