Triple I 2014: Gwendolyn Portzky

Predavateljica na konferenci

V mesecu maju vsako leto na Primorskem organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

 

Ena izmed predavateljic na konferenci bo prof. Gwendolyn Portzky.

gwendolyn1

Prof. Gwendolyn Portzky (Enota za raziskovanje samomora Univerzitetne bolnice v Ghentu) je dejavna na področju razvoja nacionalnih strategij za preprečevanje samomora ter strategij za preprečevanje samomora s pomočjo interneta. Predstavila bo programe za preprečevanje samomora s pomočjo interneta, ki nudijo številne priložnosti za preprečevanje samomorilnega vedenja.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Vzemite si čas, da spoznate področje suicidologije in še zlasti kompleksnost samomorilnega vedenja. V veliko pomoč je, če imate mentorja, ki vas vodi, ter če se o stvareh pogovarjate z izkušenimi suicidologi. Poskusite raziskovalno delo kombinirati s kliničnim delom, saj vam bo pomagalo pri razumevanju kompleksnosti samomora, če boste delali in se pogovarjali s pacienti, ki se soočajo s samomorilnimi mislimi.

 

English

Prof. Gwendolyn Portzky (Unit for Suicide Research, Ghent University) is interested in development of national suicide prevention strategies and possibilities for internet-based suicide prevention strategies. Her lecture will be on technology-based suicide prevention (TBSP) programs, which offer many opportunities for prevention of suicidal behavior.

Prof. Gwendolyn’s message to young researchers, professionals, students:

Take the time to get to know the field of suicidology and especially the complexity of suicidal behavior. It helps a lot to have a mentor who guides you and to discuss things with experienced suicidologists. Try to make the combination with clinical work because this can help understanding the complexity of suicide if you work and talk with suicidal patients.