Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Vsak posameznik lahko sodeluje v natečaju s po enim prispevkom v kategoriji. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu nagradnega natečaja za dijake in dijakinje (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Prijavljenih del ne vračamo. Udeleženec mora organizatorju natečaja predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na natečaj ter dokazilo o dijaškem statusu v šolskem letu 2013/14. Nagrada ni prenosljiva.