Curriculum Vitae: Saška Roškar

Doc. dr. Saška Roškar, univ. dipl. psih.

Saška Roškar je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer se ukvarja s preventivo duševnih motenj in promocijo duševnega zdravja. Že več kot desetletje se intenzivno posveča raziskovanju in preprečevanju samomorilnega vedenja.

Saska Roškar

Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, pri razvoju in implementaciji različnih preventivnih programov za preprečevanje samomorilnega vedenja za različne ciljne skupine, sodelovala je v skupini za pripravo Resolucije za Nacionalni program za duševno zdravje. Izkušnje ima s svetovalnim, pedagoškim in raziskovalnim delom.

Trenutno in preteklo profesionalno delo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je vključena v različne preventivne in promocijske projekte, sodeluje pa tudi z drugimi inštitucijami, ki so dejavne na tem področju. V sodelovanju z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice sodeluje pri izvajanju predavanj pri predmetu »Promocija zdravja«, na Oddelku za psihologijo FF UM pa izvaja predavanja pri predmetu Duševno zdravje.

Je svetovalka na mladinskem spletnem portalu TO SEM JAZ. Kot svetovalka je opravljala svetovalno delo v Svetovalnici Fužine, Center za Socialno delo Fužine. Zaključeno ima drugo stopnjo (od treh) izobraževanja za vedenjsko-kognitivnega terapevta. Pridobljen ima evropski certifikat iz psihologije – EuroPsy.

Povezave – znanstvene objave