Curriculum Vitae: Monika Brdnik

Asist. Monika Brdnik, mag. psih.

Monika se je skupini raziskovalcev Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM) kot raziskovalka pridružila junija 2020.

Trenutno delo

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora sodeluje pri izvajanju aktualnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja ter pri koordinaciji projekta A (se) štekaš?!?. V letu 2020  je zaključila tudi s Praktikumom I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije. V letošnjem študijskem letu (2021/22) je začela z doktorskim študijem Statistika – psihološki modul Univerze v Ljubljani.

Pretekle izkušnje

Z ozaveščanjem o pomenu duševnega zdravja se je začela ukvarjati že kot študentka psihologije. Leta 2015 je sodelovala v mednarodnem projektu Mind the Mind pod okriljem EFPSA. V sklopu projekta je mlade ozaveščala o duševnem zdravju in duševnih motnjah. V sklopu študijskih aktivnosti je leta 2017 sodelovala tudi pri izvajanju projekta A (se) štekaš?!?, od leta 2016 do 2020 pa je delovala tudi kot prostovoljka v okviru Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor.

Leta 2016 je diplomirala pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Musila, leta 2019 pa magistrirala na temo Velikih pet osebnostnih dimenzij in tvegano vedenje, pod mentorstvom doc. dr. Emila Benedika, spec. klin. psih..

Povezave

ResearchGate – Monika Brdnik