Triple i 2019 – Erkki Isometsä

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo prof. Erkki Isometsä.

Prof. Erkki Isometsä je profesor psihiatrije in vodja katedre za psihiatrijo na Univerzi v Helsinkih ter glavni zdravnik na oddelku za psihiatrijo Univerzitetne centralne bolnišnice Helsinki. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na področja samomora in preprečevanja samomorilnega vedenja, psihopatologije in bipolarne motnje.

Je prejemnik Nordijske nagrade za medicino, ki jo je prejel za svoj prispevek na področju raziskovanja depresije in anksioznosti.

Kot raziskovalni profesor je bil član oddelka za storitve na področju duševnega zdravja in zlorabe substanc Nacionalnega inštituta za zdravje in blaginjo (MHSA). Je sekretar in blagajnik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora (IASR), član Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP), Evropske akademije za nevropsihofarmakologijo (ECPN), Znanstvenega svetovalnega odbora za afektivne motnje in antidepresive (SAP), Mednarodnega združenja za afektivne motnje (ISAD) ter doživljenjski član Mednarodnega združenja za bipolarne motnje (ISBD).

Na konferenci Triple i 2019 bo v svojem predavanju spregovoril o povezanosti samomorilnega vedenja in motenj razpoloženja. Predstavil bo tudi trenutne trende v uporabi mobilne tehnologije z namenom spremljanja razpoloženja.

 

English

Prof. Erkki Isometsä is Professor of Psychiatry and Head of Department of Psychiatry at the University of Helsinki and Chief Physician at the Department of Psychiatry of the University central Hospital Helsinki. In his research he focuses on suicide and suicide prevention, psychopathology and bipolar disorder.

He has received the Nordic medicine award, for his contribution to the research on depression and anxiety.

As Research Professor, he was member of the Department of Mental Health and Substance Abuse Services (MHSA) at the National Institute for Health and Welfare. He is Secretary & Treasurer of the International Academy of Suicide Research (IASR), a member of International Association for Suicide Prevention (IASP), European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Affective Disorders and Antidepressants Scientific Advisory Panel (SAP), International Society for Affective Disorders (ISAD) and a lifetime member of International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

At the Triple i 2019 conference, he will speak about suicide and mood disorders. He will also present recent developments in the use of mobile monitoring.

Značke: , , , ,