Triple i 2019 – Derek de Beurs

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo tudi dr. Derek de Beurs.

 

Dr. Derek de Beurs je vodja programa za duševno zdravje Nizozemskega inštituta za raziskovanje zdravstvenih storitev (NIVEL), kjer se osredotoča predvsem na področje primarnega zdravstva.V svojem raziskovanju se osredotoča na preprečevanje samomora ter na oceno in obravnavo težav v uševnem zdravju na primarni ravni.

Magistriral je iz epidemiologije in biostatistike in doktoriral iz klinične psihologije. V svojem doktoratu je uspešno razvil in testiral modul PITSTOP za usposabljanje strokovnjakov na področju samomora.

Njegovo največje zanimanje je metodologija. Prejel je tudi štipendijo za aplikacijo novih statističnih analiz na baze podatkov o samomorilnem vedenju.

Na konferenci Triple i 2019 bo spregovoril o analizi omrežja kot o novi statistični metodi za razumevanje samomorilnega vedenja.

English

Dr. Derek de Beurs is a leader and a senior researcher in the mental health program at the Netherlands institute for Health Services research (NIVEL), with the focus in  primary health care. In his research, he focuses primarily on suicide prevention, and the assessment and treatment of mental health problems in primary care.

He has a masters in epidemiology and biostatistics and a PhD in clinical psychology. In his thesis, he successfully developed and tested a PITSTOP suicide train the trainer module.

Methodology is his greatest interest. He was granted a highly competitive grant to apply novel statistical analysis to databases with information on suicidal behavior.

At the Triple i 2019 conference he will speak on Networkanalysis, a novel statistical method of understanding suicidal behavior.

Značke: , , ,