Pogovori o duševnem zdravju in iskanju pomoči

Vabilo k sodelovanju v raziskavi

Med odraslimi so različne težave v duševnem zdravju precej pogoste, a še vedno slabo prepoznane in le malo ljudi v duševni stiski poišče oz. prejme ustrezno strokovno pomoč. Za številne težave obstajajo različni učinkoviti pristopi obravnave, da pa bi lahko zmanjšali razkorak med potrebami in dejanskim iskanjem oz. prejemanjem pomoči, moramo najprej razumeti, zakaj ljudje v duševni stiski ne iščejo pomoči in ne prejmejo ustrezne obravnave.

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki ste pri svojem delu v nenehnem stiku z ranljivimi ljudmi, to pomeni tudi s tistimi, ki se srečujejo s stiskami, težavami in skrbmi. Zaradi narave vašega dela imate namreč dober vpogled v doživljanje posameznikov, ki se znajdejo v stiski in o ovirah, zaradi katerih ne poiščejo strokovne pomoči.

V pogovoru si želimo sodelovati predvsem s policisti, učitelji, gasilci, zdravstvenimi delavci, natakarji in drugimi, ki se prepoznate v zgornjem opisu. Še posebej pa nas zanima mnenje mladih strokovnjakov, starih med 26 in 35 let.

Potek pogovora

V individualnih pogovorih se bomo z vami pogovarjali o tem, kako vi vidite stiske ljudi. V pogovoru ne iščemo »pravilnih« ali »napačnih« odgovorov, zanimajo nas namreč le vaše mnenje in izkušnje. Intervju bo trajal približno 1 uro. Za izvedbo se bomo dogovorili individualno, pri čemer se vam bomo v največji možni meri prilagodili glede časa in kraja izvedbe.

Koristi sodelovanja

Vaše sodelovanje bo pomembno doprineslo k razumevanju tematike in bo služilo kot osnova za oblikovanje in nadgradnjo intervencij, usmerjenih v promocijo in vzdrževanje duševnega zdravja. Vabimo vas tudi na naše delavnice čuječnosti, kjer bomo za vse sodelujoče pripravili posebne ugodnosti.

Kontakt

Meta Lavrič in Nina Krohne

info.scsr@upr.si

040 490 580

Stres po samomoru na delovnem mestu

Raziskava poteka v okviru projekta PismeDuš – Pismenost o duševnem zdravju, (de)stigmatizacija duševnih bolezni in iskanje pomoči, financiranega s strani ARRS (številka V5-1711) in Ministrstva za zdravje RS. Izvajajo jo univ. dipl. psihologi s Slovenskega centra za raziskovanje samomora, UP IAM.

Značke: , , , , , ,