Raziskava o življenju oseb, ki so umrle zaradi samomora

Na našem centru smo v preteklih letih izvajali pogovore o življenju oseb, ki so umrle zaradi samomora.

ob izgubi

 

Samomorilno vedenje in samomor predstavljata veliko breme, tako za posameznike, ki se znajdejo v stiski, kot tudi za njihove bližje. Vsako leto se v Sloveniji zgodi nekaj okoli 400 samomorov. Na našem centru želimo delovati preventivno in oblikovati smernice za preprečevanje samomora in krepitve duševnega zdravja tistih, ki so za samomor bolj ogroženi. Zato smo izvedli raziskavo, v kateri smo želimo podrobneje spoznati življenja posameznikov, ki so storili samomor.

V primeru smrti zaradi samomora se svojci soočajo z veliko stisko, včasih doživljajo tudi občutke sramu in krivde. Zato je pomembno, da imajo možnost pogovora z osebo, ki problematiko pozna, in ji bo prisluhnila.

Pomembno je dodati, da tovrstne raziskave, kjer se svojci lahko pogovorijo z osebo, ki jih razume, in prosto govorijo o svoji izkušnji ter življenju pokojnika, lahko delujejo pozitivno in predstavljajo razbremenitev za svojce.

 

Screenshot 2014-10-17 11.51.41

Raziskava je potekala v okviru doktorske disertacije Urše Mars Bitenc

 

Značke: , ,