Curriculum Vitae: Vita Poštuvan

Doc. Dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.

Vita se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično-svetovalnim delom. Izkušnje ima z delom v zdravstvu, s terapevtskim delom z ljudmi v stiskah in razbremenitvah v kriznih situacijah, strokovno je delala na Japonskem, Kitajskem in v Indiji.

Vita Postuvan na kolesu :)

Trenutno profesionalno delo

Na Univerzi na Primorskem (Inštitut Andrej Marušič) je namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora in vodi klinično-raziskovalno delo.

Na UP FAMNIT sodeluje pri predmetih Javno-zdravstvene intervencije in Vedenjsko-kognitivna psihoterapija, na Oddelku za psihologijo FF UM pa izvaja vaje pri predmetih Duševno zdravje in Aplikativna socialna psihologija. Je aktivna članica Društva psihologov Slovenije: sodeluje v promocijskih aktivnostih, v Nacionalnem odboru za EuroPsy in je predsednica Komisije za etična vprašanja. Slovenijo predstavlja v Odboru za etiko in Odboru za preventivo in intervencije pri Evropski zvezi psiholoških združenj (EFPA). Je tudi pripadnica Državne enote za psihološko pomoč Uprave RS za zaščito in reševanje.

Je v supervizorski stopnji izobraževanja za vedenjsko-kognitivnega terapevta in izvaja svetovanja v okviru Psihološke svetovalnice ŠOUM. Izvaja tudi na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo (MBCT – mindfulness based cognitive therapy; zaključila vse tri učiteljske stopnje izobraževanja). Je prva psihologinja, ki je v Sloveniji pridobila EuroPsy – evropski certifikat iz psihologije.

Pretekle profesionalne izkušnje

Pri Društvu psihologov Slovenije je bila med 2011 in 2015 generalna sekretarka in predstavnica Slovenije v Operacijski podporni mreži OSN EFPA.

Strokovno je kot gostujoča raziskovalka delala na Nacionalnem inštitutu za neurologijo in psihiatrijo (NCNP) v Tokiju na Japonskem. Mednarodne delovne izkušnje ima tudi iz Kitajske (NVO Hua Dan, Peking) in Indije (NVO Društvo ljudi s posebnimi potrebami, Bangalore). Kot raziskovalka je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja RS, delala je tudi kot evalvatorka in svetovalka v Svetovalnici PU v Ljubljani.

Doktorat

V doktorski raziskavi je s kvalitativno metodo preučevala doživljanje samomora ter varovalne dejavnike in dejavnike tveganja v procesu reintegracije bližnjih po samomoru.

Nagrade

Društvo psihologov Slovenije ji je junija 2015 na Dnevu psihologov podelilo priznanje za prispevek k delu društva.

Slovenska znanstvena fundacija ji je januarja 2015 podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014obenem pa je postala tudi finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2014.

Leta 2014 je prejela Nagrado za znanstveno odličnost UP za veliko število objavljenih izvirnih znanstvenih člankov s področja suicidologije in psihologije.

Atlas.TI programsko okolje jo je leta 2010 nagradilo za avtorstvo najbolj inovativne kvalitativne raziskave.

Osebno

V prostem času rada uživa ob kitajskem čaju, branju Murakamijevih knjig, potepanju po svetu in postavljanju na glavo na jogi ali capoeiri.

Povezave – znanstvene objave