Curriculum Vitae: Tina Podlogar

Asist. dr. Tina Podlogar, univ. dipl. psih.

Tina se je skupini raziskovalcev Slovenskega centra za raziskovanje samomora pridružila kot študentka zadnjega letnika psihologije in se po diplomi leta 2011 na UP Inštitutu Andrej Marušič tudi zaposlila.

Tina Podlogar

Trenutno delo

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora sodeluje pri izvajanju aktualnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Sodeluje pri organizaciji konference Triple i in Suicidology, ki jo vsako leto organiziramo na Centru. Od študijskega leta 2014/2015 dalje je vključena v izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Biopsihologija in Uporabna psihologija na UP FAMNIT, pri predmetih Javno duševno zdravje, Javno-zdravstvene intervencije, Psihološki vidiki dela s skupinami ter Psihološko svetovanje.

Pomladi 2015 je zaključila Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije. V skupinah odraslih udeležencev s težavami v duševnem zdravju in/ali težavami s soočanjem s stresom uporablja tudi pristop MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy oz. Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Sodeluje pri izvajanju postvencijskih aktivnosti za šole po samomoru ali poskusu samomora mladostnika. Svoje kompetence redno nadgrajuje z udeležbo na različnih domačih in mednarodnih izobraževanjih, seminarjih, konferencah in delavnicah.

Pretekle izkušnje

Z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja se je začela ukvarjati kot študentka psihologije, ko je kot facilitatorka v okviru evropskega projekta SEYLE vzpostavljala stike z mladostniki v stiski in njihovimi starši ter jih podpirala in usmerjala pri iskanju strokovne pomoči. Sodelovala je tudi v drugih raziskovalno-intervencijskih projektih preprečevanja samomorilnega vedenja in krepitve duševnega zdravja za mladostnike in je ena izmed avtoric projekta A (se) štekaš?!?, ki se od leta 2011 dalje izvaja v slovenskih srednjih in osnovnih šolah.

Leta 2014 je začela z doktorskim študijem na študijskem programu Humanistika in družboslovje – Aplikativne psihološke študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študij je uspešno zaključila leta 2019 in s tem pridobila naziv doktorica znanosti.

Doktorat

Kot mlada raziskovalka je med leti 2014 in 2019 pod mentorstvom prof. Diega De Lea pripravljala doktorsko disertacijo o izkušnjah psihoterapevtov pri delu s samomorilno ogroženimi posamezniki.

Povezave – znanstvene objave