Curriculum Vitae: Tina Podlogar

Asist. Tina Podlogar, univ. dipl. psih., mlada raziskovalka

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora sodeluje pri izvajanju aktualnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Je mlada raziskovalka pri mentorju prof. Diegu De Leu in študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tina Podlogar

Trenutno delo

V skupinah odraslih udeležencev s težavami v duševnem zdravju in/ali težavami s soočanjem s stresom uporablja pristop MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy oz. Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Sodeluje pri organizaciji konference Triple i in Suicidology, ki jo vsako leto organiziramo na Centru. Od študijskega leta 2014/2015 dalje je vključena v izvajanje podiplomskih študijskih programov Biopsihologija in Uporabna psihologija na UP FAMNIT, pri predmetih Javnozdravstvene intervencije ter Psihološki vidiki dela s skupinami. Pomladi 2015 je zaključila Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije. Svoje kompetence redno nadgrajuje z udeležbo na različnih domačih in mednarodnih izobraževanjih, seminarjih, konferencah in delavnicah.

Pretekle izkušnje

Z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja se je začela ukvarjati kot študentka psihologije, ko je kot facilitatorka v okviru evropskega projekta SEYLE vzpostavljala stike z mladostniki v stiski in njihovimi starši ter jih podpirala in usmerjala pri iskanju strokovne pomoči. Sodelovala je tudi v drugih raziskovalno-intervencijskih projektih preprečevanja samomorilnega vedenja in krepitve duševnega zdravja za mladostnike in je ena izmed avtoric projekta A (se) štekaš?!?, ki se od leta 2011 dalje izvaja v slovenskih srednjih in osnovnih šolah.

Doktorat

Kot mlada raziskovalka pripravlja doktorsko disertacijo o izkušnjah psihoterapevtov pri delu s samomorilno ogroženimi posamezniki.

Povezave – znanstvene objave