Curriculum Vitae: Nuša Zadravec Šedivy

Asist. Nuša Zadravec Šedivy, univ. dipl. psih., mlada raziskovalka

Nuša se ukvarja z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja, pri čemer se osredotoča na spodbujanje duševnega zdravja pri mladostnikih in primarno preventivo samomorilnega vedenja.

Nusa

Trenutno profesionalno delo

Zaposlena je na Univerzi na Primorskem (Inštitut Andrej Marušuč), na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, kjer kot mlada raziskovalka raziskuje specialno problematiko za doktorsko disertacijo ter sodeluje v drugih projektih centra. V študijskem letu 2014/2015 je sodelovala pri izvajanju študijskega programa Biopsihologija, pri predmetu Psihološki praktikum. Pomladi 2015 je zaključila Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije.

Pretekle profesionalne izkušnje

V času študija psihologije je nabirala znanja in izkušnje s področij svetovalne dejavnosti in dela psihologa v zdravstvu. Tako je nudila psihosocialno podporo otrokom in mladostnikom na Kliničnem oddelku za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike Ljubljana in na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, ter opravljala študijsko prakso na Kliniki za pediatrijo v Mariboru. Dodatna znanja pa je pridobivala tudi pri delu kot svetovalka na Telefonu za otroke in mladostnike.

Doktorat

Kot mlada raziskovalka pripravlja doktorsko disertacijo.