Curriculum Vitae: Janina Žiberna

Asist. Janina Žiberna, univ. dipl. psih.

Janina Žiberna se je raziskovalni ekipi pridružila kot prostovoljka, nato pa se je po opravljenem pripravništvu v zdravstvu na Inštitutu za varovanje zdravja RS zaposlila kot asistentka raziskovalka na Univerzi na Primorskem.

Janina

Strokovno pot na področju suicidologije je začela v okviru evropskega projekta SEYLE, kjer je izvajala preventivne delavnice za mladostnike ter bila vključena tudi v sam raziskovalni proces projekta. S sodelovanjem na projektu SEYLE je pridobila številne izkušnje, ki jih zdaj uporablja pri svojem nadaljnjem delu. Vključena je namreč v številne projekte, ki so z različnimi pristopi usmerjeni v preprečevanje samomorilnega vedenja. V študijskem letu 2013/2014 je bila vključena v izvajanje dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija na UP FAMNIT, pri predmetu Psihološki praktikum, v 2014/2015 pa je vključena v izvajanje predmeta Javnozdravstvene intervencije.

Dodatna znanja in spretnosti pridobiva na različnih izobraževanjih (npr. MBCT, ROP, TAT, Klic v duševni stiski) in mednarodnih ter domačih strokovnih srečanjih in kongresih. Pomladi 2015 je zaključila Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije.

Pretekle pomembne izkušnje

Tekom študija je opravljala prostovoljno delo na Društvu za preventivno delo, kjer se je prvič srečala z izvajanjem preventivnih delavnic za mladostnike. Prostovoljno delo je kasneje nadaljevala v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Tik pred zaključkom študija se je pridružila Društvu psihologov Slovenije, kjer je opravljala nekatere administrativne naloge in sodelovala pri organizaciji različnih strokovnih in družabnih dogodkov.

Pomembna izkušnja v njenem življenje je bilo zagotovo prebivanje v Moskvi, kjer je živela od leta 1991 do leta 1999, in kjer je osnovno izobraževanje zaključila v italijanski šoli. Verjetno najpomembnejši spremljevalec v njenem življenju je od malih nog in vse do danes šport, v katerem je od nekdaj našla varno mesto za izražanje tistega, kar se včasih z besedami ne da izreči.