Curriculum Vitae: Diego De Leo

Prof. Diego De Leo, MD, PhD, DSc, AO

Diego De Leo je profesor psihiatrije na Univerzi v Queenslandu in na Univerzi Griffith. Prav tako je vodja podiplomskega študija suicidologije in direktor klinika Life Promotion na Univerzi Griffith ter vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič). Med leti 2005 in 2015 je bil tudi vodja Inštituta za raziskovanje in preprečevanje samomora na Univerzi Griffith (Brisbane, Avstralija).

Diego

Prof. De Leo sodi med najuglednejše svetovne psihiatre, ki so se specializirali za fenomen samomora.

Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Padovi in tam specializiral psihiatrijo. Doktorat družbenih in vedenjsih študij je zaključil na Univerzi v Leidnu, naziv doktorja znanosti (DSc) pa pridobil na Univerzi Griffith.

Je ideator in iniciator študije WHO/START (World Health Organisation/Suicide Trends in At-Risk Territories), ki je bila razglašena 18. avgusta 2005 v Manili in formalno otvorjena 3. marca 2006 v Brisbane-u. Trenutno vključuje 22 držav.

Prav tako je vodja naslednjih raziskovalnih projektov in programov v Sloveniji:

  • Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjševanje samomorilnega vedenja v Sloveniji (temeljni projekt – manjši);
  • Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom (temeljni projekt – manjši);
  • Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (program).

Je mentor mladim raziskovalkam:

  • Urši Mars (šifra: 34312; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2016)
  • Nuši Zadravec Šedivy (šifra: 36480; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 10. 2013 – 31. 3. 2017)
  • Tini Podlogar (šifra: 34313; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 11. 2014 – 30. 4. 2018)

Prof. De Leo je recenzent v številnih mednarodnih revijah, glavni urednik revije Crisis, The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, in pridruženi urednik revije BMC Public Health.

Za svoje raziskave je prejel številne ugledne mednarodne nagrade in priznanja, med drugim tudi nagrado Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (1991). Britanska kraljica Elizabeta II. mu je leta 2013 podelila plemiški naziv za zasluge in znanstveno-raziskovalno delo na področju psihiatrije in za postavitev smernic delovanja na področju preprečevanja samomora na nacionalni in mednarodni ravni.

Leta 2013 je prejel tudi Zlato plaketo UP za velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze.

Povezave – raziskovalno delo